ŠKOLA FOLKLORA

Škola folklora osnovana je u svrhu obrazovanja djece i mladih u području tradicijske baštine, a posebno istraživanja dječjih igara, pjesama, plesova i glazbovanja na području Hrvatske. Osim toga, djeca i mladi uče plesno i notno pismo te u skladu sa svojim interesima i talentom, obučavaju se u sviranju različitih glazbenih instrumenata. Najviše se uči sviranje raznih vrsta tambura (bisernica, brač, čelo, kontra, bas), mandolina, mandola, gitara, te starih tradicijskih glazbala (gajde, samica, dvojnice, svirale, šargija). Na taj se način većina djece i mladih nauči plesati, pjevati i svirati jedan ili više glazbenih instrumenata, što ovu školu po opsežnosti i kvaliteti nastave izdvaja od ostalih, u kojima se uči samo jedna od navedenih umijeća.
Voditeljica škole, Blanka Žakula, dipl. oec., folklorna pedagoginja i idejna začetnica programa škole.

Škola folkora Gatalinka logo žabe

Program škole ostvaruje se u četiri grupe, nastale prema kriteriju uzrasta polaznika:

 • Mata – 4 do 7 godina – voditeljica Nikolina Jerkić
 • Grga – 8 do 12 godina – voditeljica za ples i glazbovanje na tamburama Maja Ižaković
 • Tunica – 13 do 16 godina – voditeljica za ples i glazbovanje na tamburama Tamara Opačić
 • Đuka – 17 i više godina – voditeljica za ples Tamara Opačić

Voditelj tamburaškog orkestra: Đuro Zarić, prof.
Voditelji solističkih tradicijskih glazbala: Ema Salopek i Josip Kalić

Dječja skupina Mata

Dječja skupina Mata

Dječja skupina Grga

Dječja skupina Grga


Škola folklora - Dječja skupina Tunica

Dječja skupina Tunica


Dječja skupina - koreografija Kraljice

Koreografija Kraljice

Program za djecu

Istočna Hrvatska

 • Tera plačko goveda
 • Žabe labe ko moj drug
 • Erbe rečke
 • Poskočite anđeli
 • Kog udarim tog ne žalim
 • Mara ludara
 • Ribice
 • Došli smo iz Amerike
 • Pura drrrrr
 • I rešeto srce ima
 • Kraljice, ponediljni đaci – glazbena obrada Tea Žakula
 • Umro čovjek (od ljubavi) – tekst: Tomislav Magdić

Autorica koreografija za djecu s područja istočne Hrvatske je Blanka Žakula.

Centralna Hrvatska

 • Lutko ma – koreografija Goran Knežević, glazbena obrada Dražen Varga.

Južna Hrvatska

 • Promenada – koreografija Nenad Milin.
 • Kapetanski ples – koreografija Matko Župa
 • Gizdelin – koreografija Branko Šegović
 • Plesovi otoka Korčule – koreografija Branko Šegović

Video zapis – Koreografija Kirbaj

Video zapis – Koreografija Kirbaj cijeli

Video zapis – Koreogradfija Sridi luga zelenoga

Video zapis – Koreogradfija Jezerski mornarski bal

Video zapis – Glazbena točka Polka iz Moslavine na samicama

Video zapis – Glazbena točka Štroteš na tamburama

Video zapis – Glazbena točka Oda radosti na samicama

Škola folklora – dječja skupina – koreografije (galerija slika)

Škola folklora – sudjelovanje na maskenbalima (galerija slika)

 • Program za odrasle

  Istočna Hrvatska

  • Kirbaj – koreografija Blanka Žakula, glazbena obrada Mihael Ferić
  • Svatovi – koreografija Blanka Žakula, glazbena obrada Mihael Ferić
  • Kraljice – koreografija Blanka Žakula, glazbena obrada Tea Žakula
  • Valpovo – koreografija Zvonimir Ljevaković, glazbena obrada Duško Topić
  • Od poklada do žetve – koreografija Ivan Ivančan

  Centralna Hrvatska

  • Oj devojko rajski cvet – koreografija Slavica Moslavac, glazbena obrada Lana Moslavac
  • Prigorski plesovi – koreografija i glazba Zvonimir Ljevaković
  • Sridi luga zelenoga – koreografija Vladimir Kuraja, glazbena obrada Zoran Jakunić

  Južna Hrvatska

  • Plesovi otoka Korčule – koreografija Branko Šegović, glazbena obrada Mario Pleše
  • Jezerski mornarski bal – koreografija Nenad Milin, glazbena obrada Dražen Varga
  • Kapetanski ples – koreografija Matko Župa

  SVI PLESAČI SU ISTOVREMENO I SVIRAČI U TAMBURAŠKOM ORKESTRU I SVIRAČI NA TRADICIJSKIM GLAZBALIMA.
  (Program za proslavu 20 godina rada za tamburaški orkestar i ples)

Škola folklora – odrasli – koreografije (galerija slika)

ORKESTAR

(galerija slika)