Seminari folklora Panonske zone

U organizaciji Kulturnog centra “Gatalinka” od 1996. godine održavaju se Seminari folklora Panonske zone.

U nastavku slijedi informacija o do sada održanim seminarima. Iz nje se uočava značaj seminara za razvoj folklora u Hrvatskoj, budući da na njemu kao predavači sudjeluju najveći autoriteti s područja folklora, etnologije i etnomuzikologije u Hrvatskoj, a polaznici su voditelji folklornih društava, te nastavnici osnovnih i srednjih škola iz zemlje i inozemstva. Ističemo da je osim Škole folklora koja se u organizaciji Hrvatske matice iseljenika organizira na Korčuli, za folklor s područja cijele Hrvatske, ovo jedini regionalni seminar u Hrvatskoj.

Ideja o pokretanju Seminara potekla je iz Kulturnog centra “Gatalinka”, s ciljem povezivanja ustanova i pojedinaca koji se na različite načine bave folklorom, te prenošenja znanja na folklorne pedagoge i mlađe naraštaje. To nastojanje također je potaknuto činjenicom da u Hrvatskoj do tada nije bilo organiziranih regionalnih seminara na kojima bi se sustavno bavilo proučavanjem i prenošenjem folklorne baštine pojedinih regija.
Najnovije vijesti iz kategorije Seminari folklora panonske zone

Predavanje iz etnomuzikologije, predavač Mihael Ferić

Predavanje iz etnomuzikologije, predavač Mihael Ferić

Predavanje o tamburi samici

Predavanje o tamburi samici


Terenska nastava u Cerni

Terenska nastava u Cerni


Terenska nastava u Cerni

Terenska nastava u Cerni


Terenska nastava u Cerni

Terenska nastava u Cerni


Dječje igre gradišćanskih Hrvata, predavač: Štefan Novak

Dječje igre gradišćanskih Hrvata, predavač: Štefan Novak


Dječje igre gradišćanskih Hrvata, predavač: Štefan Novak

Dječje igre gradišćanskih Hrvata, predavač: Štefan Novak


Dječje igre gradišćanskih Hrvata, predavač: Štefan Novak

Dječje igre gradišćanskih Hrvata, predavač: Štefan Novak

Pozivu da sudjeluju u radu Seminara spremno su se odazvali mnogi stručnjaci, pa i najveći autoriteti na području folklora, etnologije, etnomuzikologije i glazbe u Hrvatskoj. Tako su na dosadašnjim seminarima kao predavači sudjelovali: dr. sci. Ivan Ivančan, doajen hrvatskog folklora, akademik Jerko Bezić, doktor muzikoloških znanosti i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dr. sci. Jelka Radauš Ribarić, dugogodišnja ravnateljica Etnološkog muzeja u Zagrebu, mr. sci. Miroslava Hadžihusejnović Valašek, profesorica glazbe i etnomuzikologinja, dr. sci. Naila Ceribašić, asistentica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, prof. Josip Forjan, Janja Juzbašić, etnologinja, kustosica u Gradskom muzeju u Županji, mr. sci. Ljubica Gligorević, kustosica etnologinja u Gradskom muzeju u Vinkovcima, prof. Vidoslav Bagur, istaknuti koreograf i istraživač folklora, Ivan Ivančan ml., umjetnički voditelj Folklornog ansambla Hrvatske LADO iz Zagreba, prof. Siniša Leopold, predavač na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, Julije Njikoš, istaknuti glazbeni pedagog i melograf, dr. sci. Enrih Merdić, umjetnički voditelj FA KUD-a Tena Đakovo i KUD-a Željezničar Osijek, Zvonimir Toldi, kustos etnolog u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, mr. sci. Andrija Ivančan, etnolog i polonist, umjetnički voditelj Zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivana Ivančana, prof. Vlasta Šabić, kustosica etnologinja u Muzeju Slavonije u Osijeku, Mihael Ferić, glazbeni pedagog iz Slavonskog Broda, Đuro Adamović, glazbeni pedagog i graditelj starih glazbala iz Pule, Nenad Sudar, ing. građ., voditelj KUD-a Mladost iz Bizovca, Jadranka Petrik, folklorna pedagoginja iz Slavonskog Broda, Mato Kopić, folklorni pedagog iz Županje, Nikola Novosel, voditelj tamburaškog orkestra iz Slavonskog Broda, Damir Doležal, dipl. iur., umjetnički plesni voditelj HKUD-a Osijek 1862, Franjo Slavko Batorek, glazbeni pedagog iz Osijeka, Milan Rosić, umjetnički voditelj HKUD-a Kramarić iz Nove Gradiške, Cvija Grčević, voditeljica KUD-a Seljačka sloga u Prekopakri, Domagoj Pavić, svirač tradicijskih glazbala iz Đakova, te Blanka Žakula, dipl. oec., folklorna pedagoginja iz Vinkovaca.

Vrijeme trajanja seminara je sedam dana, a izvodi se 420 sati teorijske i praktične nastave. Seminar je podijeljen u četiri dijela: ples, dječje igre, tradicijska solistička glazbala i tambure. Pri izvođenju nastave predavačima u praktičnom dijelu pomaže oko 200 demonstratora, odnosno izvornih plesača, pjevača i svirača s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Na svakom seminaru izdaje se Zbornik seminara, te video kazeta. Svi tonski i video zapisi sa do sada održanih seminara kao trajna vrijednost pohranjeni su u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.

Kolegij plesa, demonstratori iz Garešničkog kraja

Kolegij plesa, demonstratori iz Garešničkog kraja

Kolegij plesa, demonstratori iz Pitomače

Kolegij plesa, demonstratori iz Pitomače


Plesovi Pitomače, predavačica Vesna Bedeković

Plesovi Pitomače, predavačica Vesna Bedeković


Slobodna večer

Slobodna večer


Slobodna večer

Slobodna večer


Seminar foklora - sudionici

Seminar foklora – sudionici


Večernji sati - legenda hrvatskog folklora prof. Branko Šegović i polaznica seminara u akciji

Večernji sati – legenda hrvatskog folklora prof. Branko Šegović i polaznica seminara u akciji

spacer