O NAMA

KULTURNI CENTAR GATALINKA

Kulturni centar Gatalinka - dječji zborKulturni centar Gatalinka - škola folklora

 

 

Informacije o Kulturnom centru „Gatalinka“

 

Kulturni centar “Gatalinka” osnovan je 1994. godine kao kulturna institucija s jedinstvenim  projektima vezanim za tradicijsku baštinu Hrvatske.

 

„Škola folklora“

 

Glavnina nastave posvećena je plesovima i pjesmama Slavonije, Baranje i Srijema, te drugih krajeva Hrvatske. Osim toga, djeca se, u skladu sa svojim interesima i talentom, obučavaju i u sviranju različitih glazbenih instrumenata. Najviše se uči sviranje raznih vrsta tambura (prima, basprim, bas, kontra, mandolina, mandola, gitara), te starih tradicijskih glazbala (gajde, samica, dvojnice, svirale). Na taj se način većina djece nauči notno i plesno pismo, pjevati i svirati jedan ili više glazbenih instrumenata, što ovu školu po opsežnosti i kvaliteti nastave izdvaja od ostalih, u kojima se uči samo jedna od navedenih umijeća.

Najveći dio nastave izvodi voditeljica škole, Blanka Žakula, dipl. oec., istraživačica tradicijske baštine Hrvatske i pokretačica svih projekata KC „Gatalinka.

 

Information about the cultural center „Gatalinka“

 

The cultural center „Gatalinka“ was founded in 1994 as a cultural institution with the aim of giving meaning to projects which are  linked to the traditional heritage of  Croatia.

 

 „School of folklore“

 

Most oft he teaching is dedicated to dances and songs from Slavonia, Baranja and Srijem, as well as other parts of Croatia. Beside of that, children are taught according to their talent and interests, to play different kind of musical instruments. Mostly they play all kind of tambura instruments (prim,bassprim,bass,kontra, mandolin, mandola, guitar)but are also taught to play traditional instruments(pipes, samica,dvojnice,svirale).In this way most oft the children learn the note-symbols and dance letter , how to sing and play one or more musical instruments, which makes this school  unique in comparing to other schools where they are taught just one of the former mentioned skills. The biggest amount of teaching is performed by Blanka Žakula,dipl.oec., the owner and leading person of exploring and researching the traditional heritage of Croatia as well as the head of all the projects „Gatalinka“ is envolded in.

  

„Seminara folklora Panonske zone“

 

U organizaciji Kulturnog centra “Gatalinka” od 1996. godine održavaju se „Seminari folklora Panonske zone.“

Na Seminaru kao predavači sudjeluju najveći autoriteti s područja folklora, etnologije i etnomuzikologije u Hrvatskoj, a polaznici su voditelji folklornih društava, te nastavnici osnovnih i srednjih škola iz zemlje i inozemstva. Cilj je povezivanje ustanova i pojedinaca koji se na različite načine bave folklorom, te  prenošenja znanja na folklorne pedagoge i mlađe naraštaje.

Seminar je podijeljen u pet dijelova: ples, dječje igre, tradicijska solistička glazbala, tambura samica i tambure. Pri izvođenju nastave predavačima u praktičnom dijelu pomaže oko 200 demonstratora, odnosno izvornih plesača, pjevača i svirača s područja sjeverne Hrvatske. Na svakom seminaru izdaje se Zbornik stručnih radova, te video zapisi.

 

„Folklore workshops oft he Panonian zone“

 

Since 1996 the culture center „Gatalinka“ organises „folklore workshops of the Panonian zone“. Workshop lecturers are eminent authorities in the fields of dancing, children plays, ethnology and etnomusicology in Croatia. The attendents oft he workshops are folklore  leaders, as well as music teachers from primary and secondary schools from Croatia and abroad. The aim is to connect institutions and individuals, which are in the folklore buisness, as well as the distribution of knowledge to folklore educators and the younger generation.

The workshop is devided into five parts:dance, children plays, traditional solo instruments, tambura samica and tamburas.During teaching lecturer have the assitance and help of about 200 demonstrators, or  original dancers, singers and instrument players from north Croatia. At the end of every workshop a miscellany of expertly works is published and documented and a video is recorded.

 

 „Etno frizure Hrvatske“

Većina tradicijskih frizura već je izumrla, a ovim se projektom one nastoje obnoviti na temelju istraživanja na terenu, literature i sl. U projekt su uključeni folkloristi, etnolozi i frizeri.

Posebno su vrijedne frizure na području Slavonije, zapadnog Srijema i Baranje gdje je postojao u djevojačkoj opremi glave veoma složen način pletenja pletenica od mnogo sitnih pramenova, čijim se preplitanjem stvorila od kose plosnata pruga, koja se s potiljka podizala na tjeme ili polagala čak do čela. Kosa s prednjeg dijela glave češljala se na razne načine, značajne za uže područje. Frizura se upotpunjavala pravim ili umjetnim cvijećem, ukrasnim vrpcama odnosno lancima ili nanizanim novcem položenim preko tjemena.

Takovom načinu češljanja nalazimo veoma srodnu usporedbu na ženskim portretima kasnog rimskog carstva od sredine 3. do kraja 5. st., a to je upravo vrijeme, kada je rimska provincija Panonija, zbog obrane  granice na Dunavu, postala veoma važnom i dala nekoliko careva. Postojanje takve frizure još i u naše vrijeme dokazuje kontinuitet od tisuću sedamsto godina. Zbog toga takav način češljanja sadrži izvanredno vrijednu povijesnu dimenziju.

Za potrebe edukacije organizira se „Seminar o izradi tradicijskih frizura“, a za postizanje kvalitete u izvedbi oblika i tehnika natjecanje „Etno frizura Hrvatske“.

 

„Ethno Hairstyles of Croatia“

                                                                          

Most oft he traditional hairstyles has died out. This project tries to restore them with the help of research, literature … In the project are folklore experts, ethnologists and hairdressers envolved.

Of great value are hairstyles in the region of Slavonia, Western Srijem and Baranja Area where there were a very complex way of combining plaits out of a lot  of small tufts, whereout a flat stripe is made/formed, which rises from the back oft he head to the crown of head or even is layed up to the forehead. The hair from the front part oft he head was combed in diffrenet ways, characteristic for that part oft the region. The hairstyle was completed with flowers, artifical or natural, different kind of ribbons or chains or chains of coins situated over the top of the head.

 

This kind of hairstyles are very similar to the women portraits of late Roman Empire from the middle of the 3rd  to the end oft he 5th century. It is the time when the Roman province called Panonia, defending the boarderline at the river Danube, became very important and where some oft he Roman Empirer were born. The existence of such a hairstyle untill today proves  the continuity of life in this area for over than one thousand and seven hundred years. Because of that ,such a way of combing the hair,  has a very high value and historical dimension.

There are organised seminars for making traditional hairstyles for the needs of education as well as a competion for gainning the quality in performing of shapes and techniques called „Ethno Hairstyles of Croatia“.

 

„Etno frizure svijeta“

 

          Tehnike i oblice tradicijskih frizura predstavljaju jedinstvenu baštinu Hrvatske. Želimo ih pokazati izvan Hrvatske a istovremeno upoznati tradicijske frizure drugih zemalja. Manifestacija se održava u sklopu državne smotre folklora „Vinkovačke jeseni“.

 

„Ethno Hairstyles oft he World“

         

The techniques and shapes of traditional hairstyles of Croatia represent a unique world heritage. The aim oft he project is to present them out oft the borders of Croatia and at the same time getting to know the traditional hairstyles of other countries.The event is taking place in combination with the state folklore review „Vinkovačke jeseni“.

 

“Etno kreacija Hrvatske”

Ovim projektom nastoje se potaknuti modni dizajneri na oblikovanje odjevnih predmeta inspiriranih tradicijskim odjevnim predmetima, a kvaliteta se podiže putem natjecanja „Etno kreacija Hrvatske“. Projekt se provodi od 1999. godine.

 

„Ethno Fashion Design of Croatia“

 

This project tries to animate fashion designers to create parts of clothing inspired by traditional clothes. The quality is risen by a competition called „Ethno Fashion Design of Croatia“. It is held since 1999.

 

Izdavačka djelatnost

Od 1994. godine do danas izdano je 30 stručnih knjiga na hrvatskom, ali i engleskom jeziku, te časopis na hrvatskom i engleskog jeziku. Sva izdanja nastalih su na istraživačkom radu voditeljice Kulturnog centra „Gatalinka“ Blanke Žakula i stručnih suradnika na pojedinim projektima.

 

Publishing Activity

 

Till today there have been 30 books published in Croatian language, but also in English, as well as a magazine (Croatian and English). All publications are the result of scientific research oft the leading person of the cultural center“ Gatalinka“ Blanka Žakula and her assistants in some fields of the projects.