Filter Post Format:


20. Seminar foklora Panonske zone 2015.

Seminari foklora Panonske zone Komentari isključeni za 20. Seminar foklora Panonske zone 2015.

Poštovani,
Pozivamo Vas na 20. seminar folklora panonske zone od 23. do 30. kolovoza (seminar završava 29. kolovoza u 23 sata) 2015. godine. Seminar se održava u ciklusu od tri godine, u kojem se obrađuje folklorna baština panonske zone.
Na Seminaru se uče plesovi, pjesme, dječje igre, sviranje glazbala (tambure, gajde, dude, tambura samica, okarina, svirale i dvojnice) te obrađuje etnološka i etnomuzikološka baština Slavonije, Baranje, Srijema, Posavine, Moslavine, Bilogore, Turopolja, Podravine, panonskog dijela Međimurja, te Hrvata u Bosanskoj Posavini, Mađarskoj, Srbiji i Gradišćanskih Hrvata.
Ove godine polaznici mogu polagati ispite iz odslušanih kolegija, ukoliko žele steći naziv Umjetnički voditelj panonske zone. Naziv se stječe nakon odslušanog ciklusa u trajanju od tri godine te položenih ispita.
Seminar je podijeljen u pet dijelova: PLES, DJEČJE IGRE, TRADICIJSKA PUHAČKA GLAZBALA, TAMBURE I TAMBURA SAMICA.
Voditeljica Seminara je Blanka Žakula, dipl. oec. Nastavu iz pojedinih područja izvodit će sljedeći stručnjaci:

Teorijska nastava

ETNOLOGIJA
Jasna Jurković, prof.
Gabrijela Karall
Jelena Tisaj, prof.
ETNOMUZIKOLOGIJA
Mihael Ferić, prof.
Darko Čuvidić, mag. mus.
METODIKA
Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić
TRADICIJSKO PJEVANJE
Tomislav Habulin, prof.
Filip Tyran, prof.
KINETOGRAFIJA
Ph. D. Tea Žakula

Ples

Demonstratori svim predavačima plesa su izvorne grupe.
Jelena Dragić, odgajateljica
– PLESOVI POŽEŠKOG KRAJA
Miroslav Šarić
– PLESOVI NAŠIČKOG I SLATINSKOG KRAJA
Nada Šešić, dr. med. dent.  i Nina Flis
– PLESOVI PODRAVINE
Jelena Tisaj, prof.
– PLESOVI PANONASKOG DIJELA MEĐIMURJA
Filip Tyran i Lidija Novak
– PLESOVI GRADIŠĆANSKIH HRVATA U AUSTRIJI
Josip Vinkešević, dipl. ing.
– STAROGRADSKI PLESOVI

Terenska nastava

Sela Brođanci i Habjanovci
Voditelj: Josip Štefić

Izborna nastava

Darko Čuvidić, mag. mus. i Tomislav Livaja, mag.
educ. art.
– SOLISTIČKA TRADICIJSKA GLAZBALA

Dječje igre

Jelena Dragić, odgajateljica
– DJEČJE IGRE POŽEŠKOG KRAJA
Miroslav Šarić
– DJEČJE IGRE NAŠIČKOG I SLATINSKOG KRAJA
Nada Šešić, dr. med. dent.  i Nina Flis
– DJEČJE IGRE PODRAVINE
Jelena Tisaj, prof.
– DJEČJE IGRE PANONSKOG DIJELA MEĐIMURJA
Štefan Novak
– DJEČJE IGRE GRADIŠĆANSKIH HRVATA U AUSTRIJI

Tradicijska puhačka glazbala (dvojnice, gajde, dude, okarina, svirale)

Predavač: Tomislav Livaja, mag. educ. art.
Ciklus obuke za svirača na solističkom tradicijskom glazbalu traje tri godine. Početnici i polaznici koji su prvu godinu na Seminaru uče općenito o osnovama sviranja kroz teorijski i praktični dio, a oni koji su drugu ili treću godinu na Seminaru ili su isti negdje drugdje pohađali, bit će praćeni i vođeni kroz individualni rad s mentorom. Na taj će način poboljšati dosadašnje znanje te steći i ovladati novim i kompliciranijim formama sviranja. Nakon odslušane godine polažu ispit za “svirača na solističkom tradicijskom glazbalu”.
Polaznici koji se odluče za četvrtu godinu kako bi stekli zvanje “voditelj tradicijskih puhačih glazbala”, unaprjeđuju naučeno gradivo iz prve tri godine.
Završni ispit sastoji se od terenskog istraživanja i zapisivanja građe određenog područja na kojem se sviralo solističko glazbalo. Za polaganje ispita polaznik mora biti punoljetan.

Tambura samica

Predavač: Darko Čuvidić, mag. mus.
Ciklus obuke za svirača tambure samice traje tri godine.
Prve godine polaznici savladavaju osnove glazbene pismenosti, povijest samice, način sviranja te moraju odsvirati minimalno 15 skladbi.
Polaznici druge godine nastavljaju svirati složenije skladbe, ponavljaju usvojeno znanje iz prethodne godine te polažu ispit.
Polaznici treće godine sviraju kompozicije koristeći napredne tehnike sviranja. Također ponavljaju usvojeno znanje iz druge godine i polažu ispit. Ovisno o sposobnosti svirača može se položiti završni ispit i steći zvanje “svirač tambure samice”.
Polaznici koji se odluče za četvrtu godinu kako bi stekli zvanje “voditelj za tamburu samicu”, ponavljaju sveukupno gradivo iz prve tri godine. Završni ispit sastoji se od terenskog istraživanja zapisivanja i glazbene obrade građe određenog područja, na kojem se svirala samica. Za polaganje ispita polaznik mora biti punoljetan.
U sklopu kolegija “tambura samica” gostovat će predavač na šargiji.

Tambure

Autor programa: Mihael Ferić, prof.
Predavač: Marko Bertić, mag. mus.
Program seminarske nastave:
1. O tamburi i sustavima tambura
2. Metodički postupci u skupnoj obuci tamburaša po programu škole za tambure Zasvirajte tambure 1, 2 i 3
3. Skupno glazbovanje u tamburaškom orkestru i malom sastavu: folklorne obrade, izvorne orkestralne koncertne i koncertantne skladbe, skladbe za komorne sastave; transkripcije različitih glazbenih žanrova
4. Dirigiranje orkestrom i vođenje sastava
5. Povijest tamburaške glazbe.
Polaznici Seminara mogu polagati ispit tijekom trajanja Seminara. Završetkom trogodišnjeg ciklusa i položenim ispitima dobivaju diplomu za sljedeću izobrazbu:
1. Svirač bisernice, svirač A-brača, svirač E-brača, svirač čela, svirač E-bugarije, berdaš
2. Svirač na svim tamburama A-E sustava (obvezno polaganje ispita za sve tambure)
3. Voditelj sastava i orkestra (voditelji s pedagoškom kvalifikacijom, ili voditelji i dirigenti s višegodišnjim iskustvom).
Svi polaznici Seminara trebaju ponijeti vlastite instrumente.


Prijavnica za Seminar foklora Panonske zone

[contact-form-7 id=”3545″ title=”Prijavnica za Seminar foklora Panonske zone”]

Polaznici su dužni prije početka Seminara kao dokaz o uplati kotizacije predočiti kopiju virmana ili opće uplatnice, a moguće je i plaćanje gotovinom.
Kotizacija u koju je uračunat zbornik stručnih radova u  iznosu od 399,00 kn uplatiti na žiro račun:
Kulturni centar Gatalinka Vinkovci
IBAN: HR 7623400091100185277
Smještaj polaznika organiziran je u Hotelu Slavonija,
Duga ulica 1, 32 100 Vinkovci po cijeni punog pansiona od:
160,00 kn/dan za trokrevetnu sobu
180,00 kn/dan za dvokrevetnu sobu
230,00 kn/dan za jednokrevetnu sobu.
U cijenu smještaja uključen je PDV i boravišna pristojba.
Uplata za smještaj: Hotel Gem d.o.o.,  na žiroračun:
IBAN: HR 5423600001101277549
Telefon: 00385 32 342 555,   e-mail: hotel@slavonija-gem.eu
Početak seminara je 23. kolovoza u 10 sati u kongresnoj dvorani Hotela Slavonija, a završetak 29. kolovoza u 23 sata.
Polaznici su obvezni ponijeti obuću za ples, tambure te tradicijska puhačka glazbala. Ispunjeni prijavni list dostaviti na adresu:
Kulturni centar Gatalinka
32 100 Vinkovci, Ante Starčevića 4
tel.: 00385 32 331 341, mob.: 00385 98 890 163
e-mail: gatalinka@gatalinka.hr • www.gatalinka.hr


Prijavnica za ispite

[contact-form-7 id=”3546″ title=”Prijavnica za Seminar foklora – ispiti”]

Natjecanje Etno kreacija Hrvatske 2015.

Natjecanje Etno kreacija Hrvatske Komentari isključeni za Natjecanje Etno kreacija Hrvatske 2015.

Poziv za sudjelovanje na natjecanju Etno kreacija Hrvatske 2015.

Poštovani!
Pozivate se na natjecanje Etno kreacija Hrvatske 2015., koje će se, u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, održati 6. lipnja 2015. godine u Hotelu „Lav” u Vukovaru, a proglašenje pobjednika 7. lipnja 2015. godine u Vinkovcima u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić”. Ukoliko se ne želite natjecati ili inspiraciju nalazite u tradicijskoj baštini drugih naroda, možete sudjelovati u revijalnom dijelu natjecanja.

ETNO-KREACIJA-2015-plakatPropozicije natjecanja
Kreatori se natječu s 5 (pet) kreacija. Posebno je važno da su kreacije inspirirane isključivo tradicijskim odjevnim predmetima hrvatskog življa (Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Austrije, Srbije i drugih zemalja gdje su Hrvati naseljeni). Inspiracija može biti oblik, kroj, tehnika veza, tehnike čipkanja, boja, tkanina, tehnike pletenja i valjanja vune. Kreacije trebaju imati i druge pripadajuće elemente, kao što su cipele, torbice i nakit.
Kreatori su dužni do 1. lipnja 2015. godine prijaviti sudjelovanje na natjecanju, dostaviti organizatoru prijavnice i CD s fotografijama prijavljenih radova i etno glazbom u trajanju 3 minute.
Kotizaciju u iznosu od 200,00 kn natjecatelji i ostali sudionici dužni su uplatiti u gotovini prije početka natjecanja ili na žiroračun organizatora.
Kreacije ocjenjuje Prosudbena komisija sastavljena od kreatora, etnologa, folklorista i novinara.
Prva nagrada iznosi 3.000,00 kn, druga 2.000,00 kn i treća 1.000,00 kn u bruto iznosu i uplaćuje se na žiroračun natjecatelja. Kreatori dobivaju i druge nagrade sponzora.
Svi kreatori obvezni su sudjelovati na Etno reviji u vrijeme Vinkovačkih jeseni, nagrađeni kreatori bez kotizacije, a svi ostali s kotizacijom od 300 kn. Zbog nepoštivanja propozicija od strane natjecatelja u prethodnim godinama, nagrade se uplaćuju nagrađenim natjecateljima poslije održane revije u vrijeme Vinkovačkih jeseni.
Kreatori bez naknade mogu sudjelovati na Gospodarskom sajmu koji traje tri dana, a održava se također u vrijeme Vinkovačkih jeseni.
Radovi kreatora bit će objavljeni u časopisu Etnorevija u veljači 2016. godine.
Kreatori koji se ne žele natjecati već samo sudjelovati u revijalnom dijelu, trebaju također pripremiti pet kreacija inspiriranih tradicijskim odjevnim predmetima bilo koje zemlje. Kreatori su dužni do 1. lipnja 2015. godine dostaviti organizatoru prijavnice i CD s fotografijama prijavljenih radova i etno glazbom u trajanju 3 minute. Također sudjeluju u Prosudbenoj komisiji koja će ocjenjivati natjecateljske radove. Ukoliko bude veći broj prijavljenih radova, selekcija će se raditi prema odabiru organizatora.

Program događanja

6. lipnja 2015.
13.00 – Hotel „Slavonija”, Vinkovci – kongresna dvorana, okupljanje kreatora
14.00 – odlazak u Vukovar
15.00 – Hotel „Lav” Vukovar, – odabir manekena
17.00 – generalna proba
20.00 – Etno kreacija Hrvatske 2015.

7. lipnja 2015.
9.00 – kongresna dvorana Hotela „Slavonija” – kreatori sudjeluju u pripremi manekena
za studijsko fotografiranje kreacija
12.00 – Natjecanje Etno frizura Hrvatske
14.00 – ručak
17.00 – generalna proba
19.00 – Etno revija i proglašenje pobjednika

Prijavu za natjecanje, s podacima polaznika (ime, prezime, telefon, e-mail i adresa), slati na:
Kulturni centar Gatalinka, Ante Starčevića 4, 32 100 Vinkovci
e-mail: gatalinka@gatalinka.hr ili na tel.: 098–890–163.
Kotizacija je 200,00 kn, a uplaćuje se u gotovini na Seminaru ili na žiroračun organizatora,
Kulturni centar Gatalinka: IBAN: HR76 2340 0091 1001 8527 7
Smještaj polaznika organiziran je u Hotelu „Slavonija” Vinkovci, Duga ulica 1, Vinkovci 32 100.
Tel.: + 385 32 342 555 /e-mail: hotel@slavonija-gem.eu
Uz cijene po osobi za: puni pansion od 160,00 kn po osobi za trokrevetnu sobu, 180,00 kn za dvokrevetnu sobu i 230,00 kn za jednokrevetnu sobu. PDV i boravišna pristojba uračunati su u cijenu.
Uplatu za smještaj izvršiti na: Hotel „Gem” d.o.o.
IBAN: HR54 2360 0001 1012 7754 9.


prijavnica za natjecanje etno kreacija hrvatske

[contact-form-7 id=”3544″ title=”Prijavnica za natjecanje Etno kreacija Hrvatske”]

Seminar o izradi tradicijskih frizura 2015.

Seminari o izradi tradicijskih frizura Komentari isključeni za Seminar o izradi tradicijskih frizura 2015.

Vinkovci, 26. travnja 2015.

U Vinkovcima će se 26. travnja 2015.godine, u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, održati Seminar o izradi tradicijskih frizura.
Seminar se održava u Hotelu „Slavonija”, Duga ulica 1 u Vinkovcima. Voditeljica seminara je Blanka Žakula, dipl. oec.

SEMINAR-FRIZURA-2015Raspored održavanja

10.00 – 12.00
– Jasmina Jurković Petras, prof., viša kustosica Gradskog muzeja Virovitica
„Magija kose – tradicijsko žensko češljanje virovitičkoga kraja“
Predavanje će ponuditi osnovne karakteristike ženskog tradicijskog češljanja i postavljanja oglavlja u podravskoj Slavoniji, odnosno selima u okolici Virovitice. Prikazat će se materijali iz Etnološkog odjela Gradskog muzeja Virovitica, fotografije i predmeti koji svjedoče o danas zaboravljenoj tradiciji ženskog uređivanja te vjerovanja i značenja istoga. U nastavku predavanja ponudit će se i desetominutni film „Magija kose“ iz 2013. godine u produkciji virovitičkog muzeja koji je nastao u okviru promidžbe pravilnog ženskog tradicijskog češljanja i radionica u Muzeju. Uz teorijski dio, praktični dio će pokazati Vera Marčeta iz Špišić Bukovice i Tomislav Livaja, mag. educ. art.

12.00 – 15.00
– izrada natjecateljske frizure za natjecanje Etno frizura Hrvatske 2015. i tradicijskih frizura s područja cijele Hrvatske
Frizeri predavači: Jasna Mak, Kata Šarčević i Josipa Džaja.
Polaznici Seminara mogu sudjelovati kao promatrači ili samostalno izrađivati tradicijske frizure. U tom slučaju svaki polaznik obvezan je ponijeti lutku s dugom ili srednje dugom kosom, dugački umetak od kose ili kudelje, zatim gel, vodu, harnadle (ukosnice za učvršćivanje frizure), pamučne trake ili vezice za cipele.

Prijavu za Seminar, s podacima polaznika (ime, prezime, telefon, e-mail i adresa) slati na:
Kulturni centar Gatalinka, Ante Starčevića 4, 32 100 Vinkovci
e-mail: gatalinka@gatalinka.hr ili na tel. 098–890–163.
Kotizacija je 300,00 kn, a uplaćuje se u gotovini na Seminaru ili na žiroračun organizatora,
Kulturni centar Gatalinka: IBAN: HR7623400091100185277
Smještaj polaznika organiziran je u Hotelu „Gem”, Vinkovci, Kralja Zvonimira 120
telefon +385 32 367 911, e-mail: hotel@slavonija-gem.eu
IBAN: HR5423600001101277549
Uz cijenu:
noćenje s doručkom – 100,00 kn
polupansion – 140,00 kn
puni pansion – 170,00 kn
U cijene je uračunat PDV I BORAVIŠNA PRISTOJBA. Cijene su gotovinske.


Prijavnica za seminar o izradi tradicijskih frizura

[contact-form-7 id=”3532″ title=”Prijavnica za seminar tradicijske frizure”]

Natjecanje Etno frizura Hrvatske 2015.

Natjecanje Etno frizura Hrvatske Komentari isključeni za Natjecanje Etno frizura Hrvatske 2015.

Poziv za sudjelovanje na natjecanju ETNO FRIZURA HRVATSKE 2015.

ETNO-FRIZURA-2015-plakatNatjecanje Etno frizura Hrvatske 2015. održat će se 7. lipnja 2015. godine u Vinkovcima, u Hotelu „Slavonija” Duga ulica 1. Natjecanje se održava od 1999. godine, a u velikoj mjeri doprinijelo je revitalizaciji tradicijskih frizura, njihovoj popularizaciji i primjeni u suvremenim frizurama. Godine 2006. izašla je knjiga Etno frizure Hrvatske, a 2008. Tradicijske frizure Hrvatske 1, 2, 3.
Za razliku od prethodnih godina na natjecanje se osim frizera mogu prijaviti i ostali zainteresirani građani.

Pravila natjecanja za frizere učenike, frizere i ostale natjecatelje

Rade se dva rada na dvama različitim modelima. Na jednom modelu radi se tradicijska frizura, a na drugom suvremena frizura inspirirana tradicijskom.
Radovi frizera prezentiraju se publici na Etno reviji koja se održava u večernjim satima i u časopisu, zato se obje frizure moraju izvesti na modelima (ne na lutkama).
Na natjecanju se ocjenjuje i izgled modela, a kako bi frizeri lakše došli do modela privlačnog izgleda, pri izradi obiju frizura dopušteno je korištenje umetka od duge kose. Zbog dugogodišnjeg negativnog iskustva vezanog za odabir modela za frizere učenike, na reviji će se prezentirati radovi čiji modeli izgledom odgovaraju standardima prihvatljivim za Etno reviju, a odluku će donijeti organizator.
Umetak se učvršćuje na početku natjecanja.

Tradicijska frizura Susak

Stražnji dio frizure Kokun s kiticama, Susak

Tradicijska frizura Susak 2

Prednji dio frizure Permamenti, Susak

Tradicijske frizure

Za izradu tradicijske frizure kosa može biti obojena u prirodnim tonovima.
Frizeri učenici radit će tradicijsku frizuru s otoka Suska, kokun s kiticama i permamentima.Ocjenjivat će se i svi pripadajući uresi.
Upute za izradu nalaze se u knjizi Tradicijske frizure Hrvatske 1 na stranici 104 i Etno frizure Hrvatske na stranicama 342 – 345. Vrijeme izrade je 60 minuta.

Tradicijska frizura Gačište

Zadana tradicijska frizura za frizere, pletenica i cokne

Frizeri će raditi tradicijsku frizuru pletenica iz sela Gačište. Frizura na prednjem dijelu glave ima cokne, a na potiljku široku pletenicu s motivom romba. Ocjenjivat će se i svi pripadajući uresi.
Fotografija frizure nalazi se u knjizi Tradicijske frizure Hrvatske 3, na stranici 149. Vrijeme izrade je 90 minuta.
Izvedba obiju frizura bit će objašnjena na Seminaru o izradi tradicijskih frizura, 26. travnja 2015. godine.

Suvremena frizura

Rad na drugom modelu je suvremena frizura inspirirana tradicijskom. Za 2015. godinu radit će se avangardna frizura. Model može imati unaprijed pripremljene ispletene umetke, kao i sve ostale vrste pomagala i ukrasa. No, 50 % kose modela treba biti ispleteno pri samom natjecanju. Garderobu treba uskladiti s temom frizure. Vrijeme izrade je 90 minuta. Modeli za frizure trebaju biti privlačnog izgleda jer će se on posebno vrednovati. Modeli se ne odijevaju u nošnje već u suvremene kreacije inspirirane tradicijskim odjevnim predmetima.
Na Etno reviji koja počinje u 19.00 u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić” Vinkovci prikazat će se radovi frizera, a koji modeli frizera učenika će sudjelovati u reviji, odlučuje organizator. Odluka je vezana uz izgled modela.
Prosudbena komisija sastavljena je od frizera, etnologa, folklorista, novinara i građana.
Prva nagrada je 3.000,00 kn, druga nagrada 2.000,00 kn, a treća 1.000,00 kn, bruto, a isplaćuje se na žiroračun natjecatelja.
Obveza nagrađenih frizera i frizera učenika je da s modelom na kojemu će napraviti tradicijsku frizuru sudjeluje u Mimohodu Vinkovačkih jeseni 20. rujna 2015. godine. Kada se izvrši ova obveza, organizator ili sponzori uplatit će nagrade na žiroračun natjecatelja.

Program događanja

Hotel „Slavonija”, Vinkovci, Duga ulica 1

11.00- skup frizera i frizera učenika, podjela brojeva i informacija Prosudbene komisije o kriterijima natjecanja
12.00 – 13.30 – izrada suvremene frizure
13.30 – 14.00 – stanka za natjecatelje / fotografiranje suvremenih frizura
14.00 – 15.30 – izrada tradicijske frizure
15.30 – 16.00 – podjela diploma / fotografiranje suvremenih frizura
17.00 – generalna proba
19.00 – Etno revija, Kazalište „Joza Ivakić”

Prijavu za natjecanje, s podacima polaznika (ime, prezime, telefon, e-mail i adresa), slati na:
Kulturni centar Gatalinka, Ante Starčevića 4, 32 100 Vinkovci
e-mail: gatalinka@gatalinka.hr ili na tel.: 098 – 890 –163.
Kotizacija je 200,00 kn za frizere i 100,00 kn za frizere učenike, uplaćuje se u gotovini na natjecanju ili na žiroračun organizatora, Kulturni centar Gatalinka: IBAN: HR76 2340 0091 1001 8527 7.
Smještaj polaznika organiziran je u Hotelu „Slavonija” Vinkovci, Duga ulica 1, Vinkovci 32 100.
Tel.: + 385 32 342 555 /e-mail: hotel@slavonija-gem.eu
Uz cijene po osobi za: puni pansion od 160,00 kn po osobi za trokrevetnu sobu, 180,00 kn za dvokrevetnu sobu i 230,00 kn za jednokrevetnu sobu. PDV i boravišna pristojba uračunati su u cijenu.
Uplatu za smještaj izvršiti na: Hotel „Gem” d.o.o. / IBAN: HR54 2360 0001 1012 7754 9.


PRIJAVNICA ZA NATJECANJE ETNO FRIZURA HRVATSKE

[contact-form-7 id=”3543″ title=”Prijavnica za natjecanje Etno frizura Hrvatske”]

Časopis Etno revija – Etno kreacije Hrvatske 2015.

Vijesti iz izdavaštva Komentari isključeni za Časopis Etno revija – Etno kreacije Hrvatske 2015.
Casopis-Etno-kreacija-7-2015

Izašao je novi broj časopisa Etno revija – Etno kreacije Hrvatske 7/2015.

Besplatan primjerak možete pogledati u pdf formatu.

Časopis Etno_revija_7_2015_Etno_kreacije

Časopis Etno revija – Etno frizure hrvatske 2015.

Vijesti iz izdavaštva Komentari isključeni za Časopis Etno revija – Etno frizure hrvatske 2015.
Casopis-Etno-frizura-7-2015

Izašao je novi broj časopisa Etno revija – Etno frizure Hrvatske 7/2015.

Besplatan primjerak možete pogledati u pdf formatu.

Časopis Etno_revija_7_2015_Etno_frizure

Dječji mjuzikl “Volim te”

Koncerti, nastupi, revije Komentari isključeni za Dječji mjuzikl “Volim te”
Mjuzikl volim-te
volim-te2

Dječji mjuzikl premijerno izveden 14.02.2015. u Gradskom kazalištu Joze Ivakića, Vinkovci.
Više slika pogledajte na našem facebook profilu:

facebook-icon

OBAVIJEST KUPCIMA KNJIGE “ZASVIRAJTE TAMBURE 3”

Vijesti iz izdavaštva Komentari isključeni za OBAVIJEST KUPCIMA KNJIGE “ZASVIRAJTE TAMBURE 3”
Knjiga Zasvirajte tambure 3

Na nekim primjercima spomenute knjige primjećen je slabiji uvez koji ne zadovoljava standarde jedne takve tiskane publikacije.
Ukoliko ste dobili oštećen primjerak knjige, možete ju poslati nazad u tiskaru.
Adresa: Tiskara Pauk Cerna, Mala Cerna 26, 32272 Cerna.
Troškove poštarine snosi tiskara. Ukoliko želite, tiskara će vam poslati ispravan primjerak knjige na vašu adresu.
Ispričavamo se i zahvaljujemo na razumijevanju.

Ana Wild – Obiteljska fotografija – neistraženo informacijsko etnografsko blago

Seminari foklora Panonske zone Komentari isključeni za Ana Wild – Obiteljska fotografija – neistraženo informacijsko etnografsko blago
Obiteljska-fotografija

Sažetak predavanja sa Seminara folklora Panonske zone, 2013

(klikom na PDF sličicu otvorite dokument).

Ana_Wild_Obiteljske_fotografije

Etno frizure svijeta 2013.

Etno frizure svijeta Komentari isključeni za Etno frizure svijeta 2013.

Sudionici manifestacije Etno frizure svijeta 2013.: Nežka Lubej, Maribor, Slovenija; Sarah Mager, Beč, Austrija i Stefanie Kosanović, Beč, Austrija; Anna Galović, Chorvatsky, Grob, Slovačka; Galina Petranivić, Moskva, Rusija; Kata Marković, Žabljak, Bosna i Hercegovina; Vesna Čović, Subotica, Srbija; Mattheo Hen, Kim Neal, Ncole Snovo, Tiffany Thompson i Megan Harding, Plymouth, Engleska; Valentina Sadilek, češka manjina u Hrvatskoj; Miroslava Orešćanin, ukrajinska manjina u Hrvatskoj.
Frizure s područja Hrvatske radili su: Katica Tomac, Kutina; Dunja Turudić, Vrlika; Ana Rajič, Metković; Kata Šarčević, Matea Kovač, Zdravko Cedli i Josip Mirković iz Đakova, Jasna Mak i Martina Vincer iz Osijeka; Nikolina Stjepanović, Tea Valentić, Sandra Kopčić iz Vinkovaca.

ETHNO-HAIRSTYLES-OF-WORLD-2013
Ethno-hairstyles-of-the--world-ZAJEDNICKA-FOTOGRAFIJA-1
Ethno-hairstyles-of-the-world-FRUZURA-IZ-RUSIJE
Ethno-hairstyles-of-the-world-FRIZURA-IZ-UKRAJINE
Frizura iz Hrvatske